Scope 12 inspectie

Met een scope 12 inspectie zekerheid van een goed werkende PV installatie

Met de toename van het aantal PV installaties bij bedrijven, neemt ook het aantal meldingen van brand en defecten toe. Dit is een constatering dat een tijdje geleden al door de verzekeringsbranche werd gedaan. De roep om een goed veiligheidssysteem in te bouwen werd groter. Voor verzekeraars is het belangrijk dat niet zomaar iedereen een inspectie van een PV installatie kan uitvoeren. Dit moet gedaan worden door gecertificeerde inspectiebedrijven. Met de komst van de scope 12 inspectie, wordt grotendeels aan de vraag van de verzekeraars voldaan. Door keuring van uw PV installatie door een gecertificeerd inspectiebedrijf, hebben zowel u als uw verzekeraar de zekerheid van een goed werkend PV systeem.

Wat houdt een scope 12 keuring in?

Een scope 12 keuring houdt in dat uw volledige zonnepanelensysteem aan een grondige inspectie wordt onderworpen. Dit moet gebeuren nadat het PV systeem in geïnstalleerd en binnen zes maanden nadat u hiervan gebruikmaakt. Er wordt gekeurd op de algehele kwaliteit van het systeem, de diverse aansluitingen en op eventuele montagefouten. Ook controleert het inspectiebedrijf hoe de positie en hellingshoek van uw zonnepanelen is en vindt er een thermografisch onderzoek plaats. Nadat uw PV systeem is goedgekeurd, is het wel van belang om de kwaliteit goed te houden. Dit doet u door uw systeem om de paar jaar te laten herkeuren. Alleen dan houdt u uw systeem in orde en worden defecten en calamiteiten voorkomen.

Let met Schumacher Inspecties op de scope 12 kosten

Hoewel een scope 12 inspectie geen verplichte keuring is, is het wel verstandig om de keuring uit te laten voeren na installatie van uw zonnepanelen. Ook al heeft u uw systeem professioneel laten leggen, er kunnen altijd installatiefouten zijn gemaakt. Ook om de wildgroei van niet deskundige installateurs te voorkomen, is een inspectie zeker aan te raden. Hoewel aanschaf en installatie misschien goedkoop was, kan dit u uiteindelijk duur komen te staan. De scope 12 kosten zullen in het niet vallen als blijkt dat u achteraf hoge kosten heeft door mankementen aan uw systeem. Schakel daarom Schumacher Inspecties in voor een degelijke en eerlijke scope 12 inspectie en voorkom hoge kosten in de toekomst.

Inspecties van elektrische installaties volgens SCIOS Scope 8 en 10, Nen1010 en Nen3140

Vraag offerte aan

ONZE WERKZAAMHEDEN

NEN 1010

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.

Lees verder

NEN 3140

De NEN3140 inspectie richt zich op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

NTA8220

De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s.

Lees verder

SCIOS SCOPE 8

De SCIOS inspectie volgens Scope 8 is gebaseerd op de NEN3140 op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

SCIOS SCOPE 10

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Lees verder

THERMOGRAFIE

Thermografie is een methode waarbij storing of uitval van brand inschakel-en/of verdeelinrichtingen kan worden voorkomen.

Lees verder

NEEM CONTACT OP

Telefoon: +31 6 39 79 98 79