Project omschrijving

Waarom moet u een SCIOS Scope 10 keuring laten uitvoeren?

Bij bedrijven die werken met elektrische installaties, is er altijd een extra risico aanwezig dat er brand kan ontstaan. Wanneer er veel of complexe machines en installaties zijn aangesloten en er ontstaat kortsluiting met brand tot gevolg, dan kan dit zeer grote gevolgen hebben. Bij schade of zelfs een complete verwoesting van een bedrijfspand, wordt de verzekeraar aangesproken. Hoewel u wettelijk bepaalde verplichtingen heeft rondom de veiligheid op de werkvloer, kan ook de verzekeraar extra eisen stellen. 

Zo kan de verzekeraar een Scope 10 keuring verplicht stellen, als u een brandverzekering wilt afsluiten. Met een specifieke elektrakeuring van SCIOS Scope 10, weet de verzekeraar hoe het ervoor staat met de elektrische installatie(s) van een bedrijf. De verzekeraar kan risico´s beter in kaart brengen en u kunt met een Scope 10 rapportage een goede brandverzekering afsluiten. Een Scope 10 keuring moet u laten uitvoeren door een deskundige partij, zoals Schumacher Inspecties. Als onafhankelijk gecertificeerd inspectiebedrijf, voeren wij uw Scope 10 keuring uit. Wilt u meer weten over de SCIOS Scope 10 keuringen of wilt u de Scope 10 kosten weten? Neem contact met ons op of vraag direct een offerte aan.

Inspecties van elektrische installaties volgens SCIOS Scope 8 en 10, Nen1010 en Nen3140

Vraag offerte aan

NTA 8220 / SCIOS Scope 10

De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. 

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

En kijken ook naar de elektrische veiligheid van risicovolle machines en apparaten. 

Deze kunnen eveneens een risico zijn voor het ontstaan van een brand.

Omvang van de inspectie

Het doel van de inspectie is om de kans op schade door brand met een elektrische oorzaak te verminderen.

Om verzekerd te zijn van dekking bij brand vraagt uw verzekeraar de inspectie SCIOS Scope 10 uit te voeren, door de keuring verkleind u het risico op het ontstaan van brand.

  • Visuele inspectie

  • Meting en beproeving

  • Rapportage van de bevindingen

  +31 6 39 79 98 79

GELDIGHEID

De keuring is in de meeste gevallen 3 tot 5 jaar
geldig maar dit is afhankelijk van de staat van de
installatie en wordt beoordeeld door een
puntensysteem in de NEN 3140 en eventuele
afspraken die met uw verzekeraar zijn gemaakt.

Lees verder

VEILIGHEID

Let op! Dit is een brandrisico inspectie en geen
veiligheid inspectie voor personen.  Bij een SCIOS Scope 10
verzekeringskeuring voldoet uw dus niet aan de ARBO.
Wilt uw wel aan de ARBO eisen voldoen vraag
dan een (NEN3140) Scope 8 keuring aan.

Lees verder

Hoe wordt een Scope 10 inspectie uitgevoerd?

Bij een Scope 10 inspectie, controleert de inspecteur de elektrische installatie en de aangesloten apparatuur. Er wordt gecontroleerd op defecten, maar ook op oneigenlijk gebruik. Kortom, alle mogelijke risicofactoren die brand kunnen veroorzaken, worden in beeld gebracht. De totale SCIOS Scope 10 controle bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Visuele controle van de elektrische installatie en de schakel- en verdeelinrichtingen.
  • Een controle door het verrichten van metingen.
  • Een controle door het doen van proeven. 

De SCIOS Scope 10 inspectie wordt uitgevoerd met een puntensysteem volgens de bekende NEN 3140 certificering. Na het uitvoeren van de Scope 10 inspectie, ontvangt u een uitgebreid keuringsrapport. Dit kan een rapportage met goedkeuring zijn, wanneer uw elektrische installatie aan de normen voldoet. U kunt ook een rapportage krijgen waarin de eventuele gebreken zijn vastgelegd. Om toch een goedkeuring rapportage te ontvangen, moet u deze gebreken binnen 3 maanden verhelpen. Er wordt dan een herstel keuring uitgevoerd. Als blijkt dat de gebreken zijn opgelost, dan is de herstelverklaring tevens de goedkeuring. 

Zoekt u een betrouwbare en onafhankelijke keuringsinstantie die de SCIOS Scope 10 inspecties kan uitvoeren? Dan is Schumacher Inspecties hiervoor graag uw partner. Wij zijn transparant over onze werkwijze, over de Scope 10 inspectiekosten en wij voeren een eigen bedrijfs kwaliteitssysteem op basis van de ISO 9001 certificering. Vraag direct een offerte bij ons aan. U krijgt deze binnen 24 uur, inclusief een op maat gemaakt inspectieplan en een overzicht van de Scope 10 inspectiekosten. Als u met onze offerte akkoord gaat, plannen we zo snel mogelijk een afspraak in.

Is een Scope 10 keuring verplicht?

De Scope 10 keuring is ontwikkeld door Stichting SCIOS, een brancheorganisatie die de certificeringsregelingen beheert rondom elektrische installaties en materiaal. Er zijn veel bedrijven en organisatie die hiermee werken, dus kan het de vraag zijn of een Scope 10 inspectie verplicht is? De Scope 10 inspectie is geen wettelijke verplichting volgens de Nederlandse wetgeving. Echter, dit kan wel als een verplichting worden vastgelegd in een verzekeringspolis. Wilt u als bedrijf een brandverzekering afsluiten, dan kan de Scope 10 keuring verplicht worden gesteld door uw verzekeringsmaatschappij.

Ook al geldt er geen wettelijke verplichting, u heeft wel een wettelijke verplichting rondom de Arbowetgeving. Hierin staat expliciet opgenomen, dat u uw medewerkers een veilige werkomgeving aanbiedt. Tevens staat er in de arbowetgeving, dat u elektrische installaties zodanig heeft ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden, dat een veilig gebruik van elektriciteit is gewaarborgd. Een Scope 10 inspectie laten uitvoeren, kan dus ook uitgevoerd worden in het kader van goed en betrouwbaar werkgeverschap.

NEEM CONTACT OP

Telefoon: +31 6 39 79 98 79