Inspecties

Door jaren ervaring in de elektrotechnische installatie branche en inspectie, heeft er toe bijgedragen dat Schumacher Inspecties kan beschikken over een enorme dosis praktische en theoretische kennis. 

Met deze kennis kunnen wij u met raad en daad terzijde staan om een marktconforme inspectie uit te voeren.

Inspecties van elektrische installaties volgens SCIOS Scope 8 en 10, Nen1010 en Nen3140

Vraag offerte aan

ONZE WERKZAAMHEDEN

NEN 1010

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.

Lees verder

NEN 3140

De NEN3140 inspectie richt zich op de elektrische installatie in bestaande gebouwen. De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken.

Lees verder

NTA8220

De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel opbrandrisico’s.

Lees verder

SCIOS SCOPE 8

De SCIOS inspectie volgens Scope 8 is gebaseerd op de NEN3140 en richt zich op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

SCIOS SCOPE 10

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Lees verder

THERMOGRAFIE

Thermografie is een methode waarbij de kans op storing of uitval van de vaste installatie en brand inschakel-en/of verdeelinrichtingen kan worden voorkomen.

Lees verder

NEEM CONTACT OP

Telefoon: +31 6 39 79 98 79