NEN keuring

Voor een elektrische installatie nen keuring bent u bij Schumacher inspecties aan het juiste adres. Wij zijn gecertificeerd en zeer ervaren. Wij werken al heel wat jaren in de elektronische installatie branche. Dit zorgt ervoor dat wij een enorme dosis aan professie en ervaring hebben opgedaan. Graag zijn wij uw partner bij het uitvoeren van marktconforme inspecties. De betrouwbaarheid en veiligheid van uw installaties zijn belangrijk voor zowel de verzekering als voor u als eigenaar. Wij zijn een onafhankelijke en gecertificeerde onderneming. We hebben ons gespecialiseerd in het uitvoeren van keuringen bij elektrische installaties. Onze inspecties voldoen voor 100% aan de gestelde wettelijke eisen. Heeft u interesse in onze professionele diensten? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte bij ons aan.

Plan van aanpak bij nen keuring elektrische installatie

De nen keuring die wordt uitgevoerd door een specialist van Schumacher inspecties vindt altijd plaats volgens een vaste werkwijze. Wij houden van duidelijke afspraken en een heldere communicatie. Het eerste wat bij ons binnenkomt is uw aanvraag voor een offerte. Deze maken we exact voor u op maat. Keurt u de offerte goed en wilt u de keuring laten uitvoeren door Schumacher inspecties, dan volgt er een concrete afspraak. Tijdens de inspectie voeren wij een controle uit door metingen, maar ook door beproevingen. Verder vindt er een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen plaats. Tijdens onze keuring mag u er helemaal op vertrouwen dat wij naast u staan. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan onze kritische blik. Na de keuring ontvangt u van ons een gedetailleerde rapportage.

Herstelwerkzaamheden na elektrische installatie nen keuring

Zijn er tijdens de nen keuring van uw elektrische installatie gebreken geconstateerd, dan bent u verplicht om deze te repareren. Zijn er geen mankementen, dan ontvangt u uiteraard een rapport van goedkeuring. De eventuele reparaties mogen door uw eigen installateur worden verricht.

We verwachten van u dat dit binnen 3 maanden na de keuring heeft plaatsgevonden. Hierop volgt dan een herstelverklaring. In de meeste gevallen is de keuring 3-5 jaar geldig. Dit is echter wel afhankelijk van de staat van uw installaties. De beoordeling hiervan vindt plaats door middel van een bepaald puntensysteem. Ook eventuele gemaakte afspraken met uw verzekeraar spelen hierbij een rol. Is de keuring bijna verlopen, dan zullen wij u hiervan op tijd berichten.

Inspecties van elektrische installaties volgens SCIOS Scope 8 en 10, Nen1010 en Nen3140

Vraag offerte aan

ONZE WERKZAAMHEDEN

NEN 1010

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.

Lees verder

NEN 3140

De NEN3140 inspectie richt zich op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

NTA8220

De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s.

Lees verder

SCIOS SCOPE 8

De SCIOS inspectie volgens Scope 8 is gebaseerd op de NEN3140 op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

SCIOS SCOPE 10

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Lees verder

THERMOGRAFIE

Thermografie is een methode waarbij storing of uitval van brand inschakel-en/of verdeelinrichtingen kan worden voorkomen.

Lees verder

NEEM CONTACT OP

Telefoon: +31 6 39 79 98 79