Keuring zonnepanelen

Met een keuring zonnepanelen nog beter van zonne-energie profiteren

Het was tot nu toe niet overal gebruikelijk om zonnepanelen die op de daken van bedrijven zijn geïnstalleerd te laten keuren. Toch is dit verstandig. Er is een wildgroei van verschillende kwaliteiten zonnepanelen en installatiemethodes ontstaan, waardoor er maar weinig overzicht is. Verzekeraars meldden al lange tijd dat het aantal incidenten met zonnepanelen in een stijgende lijn zit. Door foutieve installatie lijken gebruikers maar weinig rendement te behalen, de kwaliteit is zo slecht dat zonnepanelen snel kapot gaan en de installatie vindt niet in alle gevallen professioneel plaats. Dit kan grote gevolgen hebben, met in het ergste geval brand. Met een keuring zonnepanelen kunnen grote problemen voorkomen worden.

Laat een inspectie zonnepanelen uitvoeren door Schumacher Inspectie

Schumacher Inspectie is een gespecialiseerd inspectiebedrijf die ruime ervaringen heeft in het keuren van elektrische installaties voor onder andere SCIOS en ISO certificering. Voor een inspectie zonnepanelen is in 2020 een nieuwe certificering van start gegaan: SCIOS scope 12. Ook wij hebben ons hier in gespecialiseerd en kunnen voor u een inspectie zonnepanelen uitvoeren. De inspectie moet plaatsvinden nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Wij controleren onder andere op technische zaken, zoals installatie en kwaliteit van de zonnepanelen, maar ook op documentatie en handleidingen. Zo weet u na goedkeuring in ieder geval dat de installatie goed is verlopen en u volop van de voordelen van zonne-energie kunt profiteren.

Met een opleverkeuring zonnepanelen speelt u op safe

Zowel in de kwaliteit van het huidige zonnepanelenaanbod als de installatie hiervan kunnen grote verschillen zitten. Steeds vaker blijkt dat er wel eens defecten optreden bij pas geïnstalleerde zonnepanelen of dat het systeem niet gelegd is door een deskundige partij. Wanneer u hier onwetend over bent en gebruik gaat maken van uw zonnepanelen, dan loopt u op den duur tegen problemen aan. Dit kunnen zelfs grote problemen zijn, met grote schade en een hoge kostenpost tot gevolg. Laat u Schumacher Inspectie een opleverkeuring zonnepanelen uitvoeren, dan kunt u na goedkeuring veilig van uw zonnepanelen gebruikmaken.

Inspecties van elektrische installaties volgens SCIOS Scope 8 en 10, Nen1010 en Nen3140

Vraag offerte aan

ONZE WERKZAAMHEDEN

NEN 1010

U wilt als installatie-eigenaar aantonen dat de elektrotechnische installatie op verantwoorde en veilige wijze is gebouwd.

Lees verder

NEN 3140

De NEN3140 inspectie richt zich op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

NTA8220

De NTA 8220 SCIOS Scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s.

Lees verder

SCIOS SCOPE 8

De SCIOS inspectie volgens Scope 8 is gebaseerd op de NEN3140 op de elektrische installatie in bestaande gebouwen.

Lees verder

SCIOS SCOPE 10

De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Lees verder

THERMOGRAFIE

Thermografie is een methode waarbij storing of uitval van brand inschakel-en/of verdeelinrichtingen kan worden voorkomen.

Lees verder

NEEM CONTACT OP

Heeft u vragen over inspectie.
Vul dit formulier in om contact met ons op te nemen.